Välkommen till Stiftelsen Mitt Alby

Vi är en stiftelse som finns och verkar i Botkyrka kommun, Stockholm. Läs mer om vår verksamhet och hur du kommer i kontakt med oss.

Vårt mål

Vi är en stiftelse som är verksam i Botkyrka med fokus för personer i Botkyrka. Vi arbetar för att främja och bidra till en positiv hållbar utveckling i Botkyrka kommun och i Alby i synnerhet.

För vem?

Vi bidrar och stöttar organisationer, föreningar, företag eller personer som genom sitt engagemang verkar i enlighet med stiftelsens ändamål som är positiv, hållbar utveckling i Botkyrka.

Bidrag året om 365

Målet är att  främja och bidra till en positiv hållbar utveckling i Botkyrka kommun och i Alby i synnerhet. Vår ansökan är öppen året om och du är alltid välkommen att bolla din idé med oss innan du skickar inte den!. 

Ansökan

 Vi tar beslut angående ansökan fyra gånger per år. Mars, Juni, September och December är de månaderna vi tar beslut. Om ni vill att ett beslut ska tas någon av dessa månader, inkom med en ansökan senast den 27 månaden innan beslutmånad. 

Kontakta oss

Har du en fråga? Tveka inte att kontakta oss . 
Ibland kan det vara svårt med ansökningsprocesser, vad som är relevant information i en ansökan och vad men egentligen ska skriva. Om du känner så tycker vi att du ska kontakta oss för vi finns här för att hjälpa dig igenom denna process.