Stiftelsen Mitt Alby bildades 2018 av stiftarna Byggmästare Anders J. Ahlström och Hembla. Stiftelsen har varit aktiv sedan 2019.

Bakgrunden till stiftelsen kommer från Mikael Ahlströms engagemang i Botkyrka och fastighetsbolaget Mitt Alby där Gerda Larsson arbetade som Social Chief Officer.

Grundandet av stiftelsen skedde i samband med Hemblas övertagandet av fastighetsbeståndet i Alby. Stiftelsen är en del av det långsiktiga arbetet och försäkrandet av Byggmästare Anders J. Ahlströms fortsatta verksamhet i Botkyrka och Alby.

– Stiftelsens styrelse består av Gerda Larsson, Mikael Ahlström och Jorunn Rådberg.

– Stiftelsen stödjer föreningar, organisationer och ambitiösa individer.

– Stiftelsen riktar sig främst till dem som verkar och bor i Botkyrka och Alby.

– Stöd och stöttning delas ut året om.

Styrelsen

Gerda Larsson

VD på Curitas Ventures AB. Medgrundare The Case for Her.

Mikael Ahlström

Styrelseordförande Byggmästare Anders J. Ahlström

Jorunn Rådberg

Bosocial chef på Hembla

Adress

Domarebacken 38, 145 57 Norsborg

Email

info@stiftelsenmittalby.se

©stiftelsenmittalby.se

product by Westnovo.com

Close Menu