Stiftelsen Mitt Alby bildades 2018 av stiftarna Mikael Ahlström och Stefan Dahlbo från Byggmästare Anders J. Ahlström och av Svein Erik Lilleland från Hembla AB. 2019 blev stiftelsen registrerad och kunde påbörja sin utdelningsverksamhet.

Bakgrunden till stiftelsen kommer från Mikael Ahlströms engagemang i Botkyrka och fastighetsbolaget Mitt Alby där även Stefan Dahlbo var VD och Gerda E. Larsson som Social Chief Officer.

Grundandet av stiftelsen skedde i samband med Hembla AB:s övertagandet av fastighetsbeståndet i Alby. Stiftelsen är en del av det långsiktiga arbetet och försäkrandet av Byggmästare Anders J. Ahlströms fortsatta verksamhet i Botkyrka och Alby.

– Stiftelsen består av Gerda E. Larsson, Mikael Ahlström och Svein Erik Lilleland.

-Stiftelsen stödjer föreningar, organisationer och ambitiösa individer.

-Stiftelsen riktar sig främst till dem som verkar och bor i Botkyrka och Alby.

-Stöd och stöttning delas ut året om.

Adisa Handzic ansvarar för den dagliga
verksamheten. Kontakt: adisa.handzic@hembla.se

Styrelsen

Gerda E. Larsson​

Ordförande och VD för The Case For Her

Svein Erik Lilleland​

VD för Hembla AB

Mikael Ahlström

Styrelseordförande Byggmästare Anders J. Ahlström

Adress

Domarebacken 38, 145 57 Norsborg

Email

info@stiftelsenmittalby.se

©stiftelsenmittalby.se

product by Westnovo.com

Close Menu